Týden sociálních služeb

2. - 6. 10. 2017

Charitní dveře dokořán za námi!

Děkujeme!

Centrum volnočasových aktivit


  • Tel.: 733 581 485
 
Mosty u Jablunkova 333, Mosty u Jablunkova, 739 98 Vedoucí služby: Kateřina Chrascinová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, rodiče na rodičovské dovolené
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE
Centrum volnočasových aktivit nabízí pravidelné zájmové aktivity pro děti a školní mládež. Dále také jednorázové, tematické, prázdninové a víkendové akce. V Centru se také schází maminky s dětmi "na mateřské" v Mami klubu, působí tady Fotoklub pro mládež a dospělé FotoS Mosty. Vedení aktivit centra je zabezpečeno dobrovolnicky. Vítáme zájem o vedení dalších aktivit z řad dobrovolníků.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Kateřina Chrascinová - vedoucí zařízení