Charitní dveře dokořán

 

Malý i velký,

každý je zvaný!

Benefiční závod

 VÝTĚŽEK AKCE:

14.141 Kč

Děkujeme!

Charitní pečovatelská služba

Novinka v Charitě Jablunkov

od 1.1.2017

Logo Charita Jablunkov

Charita Jablunkov

Bukovecká 479
739 91 Jablunkov

IČ: 26520923
číslo účtu: 1690974359 / 0800
tel.: 733 755 843,

jablunkov@caritas.cz

http://jablunkov.caritas.cz
www.facebook.com/charita.jablunkov

Účet veřejné sbírky Charity Jablunkov:
2200443710/2010

Mgr. Lucie Szotkowská Tel.: 733 755 843
~.qs-3b6LTwkS-kf6hIhTZhaa8FhTj ředitel, vedoucí Denního stacionáře sv. Josefa
Mgr. Urszula Koky Tel.: 733 581 485
%mnmZ~d7~7c-0Z6dbgxy.W77~bGk9W7r sociální pracovník Denního stacionáře sv. Josefa
Mgr. Monika Rojčíková Tel.: 731 489 675
YaCCQOQbW9yE49enT-nBZd5kT-M vedoucí Charitní pečovatelské služby
Daria Hóta Tel.: 733 592 289
58ov_.agc7c-TZhaa8FhTj vedoucí Centrum pomoci sv. Rafaela
Kateřina Chrascinová Tel.: 733 581 485
58ov_.agc7c-TZhaa8FhTj vedoucí Centrum volnočasových aktivit
58ov_.agc7c-TZhaa8FhTj advokát - Bezplatná právní poradna