Charitní dveře dokořán

 

Malý i velký,

každý je zvaný!

Benefiční závod

 VÝTĚŽEK AKCE:

14.141 Kč

Děkujeme!

Charitní pečovatelská služba

Novinka v Charitě Jablunkov

od 1.1.2017

Klub přátel Charity Jablunkov

Sympatizujete s Charitou?

Jako člen Klubu přátel Charity Jablunkov máte možnost vědět co se u nás děje, pravidelně podporovat naši činnost nebo finančně přispět na konkrétní účel v hotovosti nebo na bankovní účet. 

Částku, kterou nám darujete si můžete odečíst z daňového základu. Rádi vystavíme potvrzení o převzetí daru nebo darovací smlouvu.

Pokud chcete pravidelně přispívat na bankovní účet, přidělíme Vám specifický symbol pro možnost rozlišení Vašich plateb.

číslo účtu Charity Jablunkov: 1690974359/0800

Jak přispět? Nyní shromažďujeme finanční prostředky na tyto účely:

  • Podpora činnosti Charity Jablunkov, variabilní symbol 57000. Dar bude účelován podle aktuálních potřeb a rozhodnutí Charity Jablunkov.  
  • Provoz a vybavení Centra volnočasových aktivit v Mostech u Jablunkova, variabilní symbol 57004.
    Centrum má za úkol nabízet dětem a školní mládeži zajímavé činnosti, které je budou rozvíjet a napomohou smysluplnému trávení jejich volného času. Všechny aktivity vedou dobrovolníci bez nároku na odměnu. Můžete se také podívat na aktuální nabídku aktivit centra.
  • Provoz nově otevřeného Centra pomoci sv. Rafaela, variabilní symbol 57005.
    Tato služba není dotována. Jedná se o pomoc sociálně potřebným rodinám, jednotlivcům. Provoz šatníku pro účely potřebných u nás a na Ukrajině. Základní rodinné a sociální poradenství. Můžete si také přečíst podrobnější informace. Jsme aktivní také při mimořádných událostech, jako jsou např. povodně a snažíme se reagovat na potřeby lidí v nouzi z našeho regionu.

Kontakt

jablunkov@caritas.cz , tel. 733 755 843, 733 581 485