Charitní dveře dokořán

 

Malý i velký,

každý je zvaný!

Benefiční závod

 VÝTĚŽEK AKCE:

14.141 Kč

Děkujeme!

Charitní pečovatelská služba

Novinka v Charitě Jablunkov

od 1.1.2017

Charita Jablunkov


Charita Jablunkov je nestátní neziskovou organizací, církevní právnickou osobou, která nabízí služby konkrétním lidem a to v denním stacionáři, v bezplatné právní poradně, v humanitární pomoci – humanitárním skladu a snaží se aktivně reagovat na potřeby lidí v nouzi. Své služby poskytuje v duchu milosrdné lásky ke konkrétnímu člověku.  Láska k bližnímu je hnací silou jejich pracovníků i dobrovolníků.


Zřizovatelem Charity Jablunkov je Biskupství ostravsko-opavské, biskup František Václav Lobkowicz. Byla zřízena 1.1.2001 a řídí se stanovami Diecézní charity ostravsko-opavské. Služby poskytujeme od r. 2001.
 

Oblast působení Charity Jablunkov je farnost Jablunkov, Mosty u Jablunkova a Horní Lomná, tzn. oblast Jablunkovska (Jablunkov, Mosty u Jablunkova, Hrčava, Bukovec, Písek, Písečná, Horní Lomná, Dolní Lomná, Bocanovice, Návsí, Milíkov, Košařiska, Hrádek).

Jednotlivé úmysly Charity Jablunkov jsou vkládány do mše svaté, která je slavena vždy 2x do měsíce a to:

o Boží požehnání pro činnost a díla Charity Jablunkov, za její pracovníky, spolupracovníky, dobrovolníky a dobrodince, za všechny koledníky tříkrálové sbírky, jejich rodiny, o požehnání pro jejich duchovní, osobní, pracovní, školní život, za farnost Jablunkov, město Jablunkov a přilehlé obce, za celý Moravskoslezský kraj a lidi, kterým byla svěřená úřední a vládní moc rozhodovat.

 

Charita Jablunkov
Bezručova 130
739 91 Jablunkov

tel.: 733 755 843
e-mail: jablunkov@caritas.cz
web: www.jablunkov.caritas.cz

IČ: 26520923
číslo účtu: 1690974359 / 0800

statutární zástupce: Bc. Petr Pavlíček, ředitel