Charitní dveře dokořán

 

Malý i velký,

každý je zvaný!

Nadále pomáháme Ukrajině.

DĚKUJEME za vaše dary!

 

Týden sociálních služeb

3. - 9. 10. 2016

 

 

 

Centrum volnočasových aktivit

Centrum volnočasových aktivit v Mostech u Jablunkova má za úkol nabízet dětem a školní mládeži zajímavé činnosti, které je budou rozvíjet a napomohou smysluplnému trávení volného času. Všechny aktivity vedou dobrovolníci bez nároku na odměnu.

V rámci centra se jedenkrát za 14 dní schází také fotoklub FotoS Mosty pro mládež a dospělé.

Za dobu své existence nabídlo centrum každý školní rok dětem několik pravidelných kroužků a odpoledních akcí o víkendech.
Během školních prázdnin proběhlo také několik jedno či vícedenních akcí a příměstských táborů.
Od podzimu 2012 do jara 2013 probíhalo rovněž cvičení pro seniory a dospělé "Pohybem ke zdraví". Od podzimu 2012 do léta 2015 se maminky scházely v Mami klubu, který se od září 2015 osamostatnil.

Činnost centra můžete finančně podpořit darem (zaslat obnos na účet Charity Jablunkov 1690974359/0800, variabilní symbol 57004, případně předat dar v hotovosti). O přijetí daru Vám rádi vystavíme potvrzení pro možnost uplatnění odpočtu z daňového základu. Můžete se stát také našim dobrovolníkem a nabídnout svůj čas a schopnosti ve prospěch druhých!

 

Aktuální nabídka Centra volnočasových aktivit 

Příměstský vesnický tábor 2016

Příměstský vesnický tábor 2016

Vyvážený mix táborových her, netradičních sportů, písniček, tábornických dovedností, výletů, vaření na ohni, opékání, tvorby z přírodních materiálů, soutěží uvnitř Centra i venku... Program bude přizpůsoben počasí.
Od 25. do 29. 7. 2016 8:00 - 16:00 pro děti od 6 do cca 13 let v Mostech u Jablunkova a okolí.

Pravidelné Kroužky 2015/2016

Pravidelné Kroužky 2015/2016

Nabídka pravidelných kroužků Centra volnočasových aktivit pro děti v Mostech u Jablunkova se konkretizuje. Kroužky začínají v týdnu od 28. 9. 2015. Do té doby je třeba se přihlásit!
Dotazy zodpovíme na tel. čísle: 733755843

Přihláška na pravidelné kroužky CVAK 2015/2016

Přihláška na pravidelné kroužky CVAK 2015/2016

Přihláška na pravidelné kroužky konané v Centru volnočasových aktivit CVAK v Mostech u Jablunkova ve školním roce 2015/2016. Více informací získáte v seznamu kroužků na stránce Pravidelné kroužky 2015/2016.

Příměstský vesnický tábor 2015 je za námi

Příměstský vesnický tábor 2015 je za námi

Děti si užily celý týden plný her, zábavy a netradičních činností. Jen posuďte sami.

Přihláška na Příměstský vesnický tábor 2015

Přihláška na Příměstský vesnický tábor 2015

Od 10. do 14. 8. 2015 8:00 - 16:00 pro děti od 6 do cca 12 let v Mostech u Jablunkova a okolí. Podrobnější informace a podmínky přihlášení se dozvíte v souvisejícím článku.

Příměstský vesnický tábor 2015

Příměstský vesnický tábor 2015

Vyvážený mix táborových her, netradičních sportů, písniček, tábornických dovedností, výletů, vaření na ohni, opékání, tvorby z přírodních materiálů, soutěží uvnitř Centra i venku... Program bude přizpůsoben počasí.
Od 10. do 14. 8. 2015 8:00 - 16:00 pro děti od 6 do cca 12 let v Mostech u Jablunkova a okolí.

Hrajeme si jinak

Hrajeme si jinak

Mamiklub srdečně zve všechny, kdo si chtějí vyzkoušet hry a hračky inspirované hravou Montessori alternativní pedagogikou, na hravé odpoledne 7. 3. 2015 od 15 do 17 hodin do Centra volnočasových aktivit v Mostech u Jablunkova.

Přijďte do Fotokroužku

Přijďte do Fotokroužku

Chceš fotit tak dobře jako Martin, kterého ocenila porota v čele s Jindřichem Štreitem? Přijď mezi nás!

Úspěch fotokroužku

Foto kroužek

Martinovu fotografii ocenila porota v čele s fotografem Jindřichem Štreitem v celostátní soutěži.

POŽEHNANÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ VÁM VŠEM...

POŽEHNANÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ VÁM VŠEM...

„Adeste fideles, laeti triumphantes,
venite, venite in Betlehem."