Veřejná sbírka

Sbírková akce na pomoc pozůstalým

Účet Veřejné sbírky Charity Jablunkov

č. účtu: 2200443710/2010
variabilní symbol: 64526

Sbírková akce potrvá do 30.6.2016

Centrum volnočasových aktivit

Centrum volnočasových aktivit v Mostech u Jablunkova má za úkol nabízet dětem a školní mládeži zajímavé činnosti, které je budou rozvíjet a napomohou smysluplnému trávení volného času. Všechny aktivity vedou dobrovolníci bez nároku na odměnu.

V rámci centra se jedenkrát za 14 dní schází také fotoklub FotoS Mosty pro mládež a dospělé.

Za dobu své existence nabídlo centrum každý školní rok dětem několik pravidelných kroužků a odpoledních akcí o víkendech.
Během školních prázdnin proběhlo také několik jedno či vícedenních akcí a příměstských táborů.
Od podzimu 2012 do jara 2013 probíhalo rovněž cvičení pro seniory a dospělé "Pohybem ke zdraví". Od podzimu 2012 do léta 2015 se maminky scházely v Mami klubu, který se od září 2015 osamostatnil.

Činnost centra můžete finančně podpořit darem (zaslat obnos na účet Charity Jablunkov 1690974359/0800, variabilní symbol 57004, případně předat dar v hotovosti). O přijetí daru Vám rádi vystavíme potvrzení pro možnost uplatnění odpočtu z daňového základu. Můžete se stát také našim dobrovolníkem a nabídnout svůj čas a schopnosti ve prospěch druhých!

 

Aktuální nabídka Centra volnočasových aktivit 

Pravidelné Kroužky 2015/2016

Pravidelné Kroužky 2015/2016

Nabídka pravidelných kroužků Centra volnočasových aktivit pro děti v Mostech u Jablunkova se konkretizuje. Kroužky začínají v týdnu od 28. 9. 2015. Do té doby je třeba se přihlásit!
Dotazy zodpovíme na tel. čísle: 733755843

Přihláška na pravidelné kroužky CVAK 2015/2016

Přihláška na pravidelné kroužky CVAK 2015/2016

Přihláška na pravidelné kroužky konané v Centru volnočasových aktivit CVAK v Mostech u Jablunkova ve školním roce 2015/2016. Více informací získáte v seznamu kroužků na stránce Pravidelné kroužky 2015/2016.

Příměstský vesnický tábor 2015 je za námi

Příměstský vesnický tábor 2015 je za námi

Děti si užily celý týden plný her, zábavy a netradičních činností. Jen posuďte sami.

Přihláška na Příměstský vesnický tábor 2015

Přihláška na Příměstský vesnický tábor 2015

Od 10. do 14. 8. 2015 8:00 - 16:00 pro děti od 6 do cca 12 let v Mostech u Jablunkova a okolí. Podrobnější informace a podmínky přihlášení se dozvíte v souvisejícím článku.

Příměstský vesnický tábor 2015

Příměstský vesnický tábor 2015

Vyvážený mix táborových her, netradičních sportů, písniček, tábornických dovedností, výletů, vaření na ohni, opékání, tvorby z přírodních materiálů, soutěží uvnitř Centra i venku... Program bude přizpůsoben počasí.
Od 10. do 14. 8. 2015 8:00 - 16:00 pro děti od 6 do cca 12 let v Mostech u Jablunkova a okolí.

Hrajeme si jinak

Hrajeme si jinak

Mamiklub srdečně zve všechny, kdo si chtějí vyzkoušet hry a hračky inspirované hravou Montessori alternativní pedagogikou, na hravé odpoledne 7. 3. 2015 od 15 do 17 hodin do Centra volnočasových aktivit v Mostech u Jablunkova.

Přijďte do Fotokroužku

Přijďte do Fotokroužku

Chceš fotit tak dobře jako Martin, kterého ocenila porota v čele s Jindřichem Štreitem? Přijď mezi nás!

Úspěch fotokroužku

Foto kroužek

Martinovu fotografii ocenila porota v čele s fotografem Jindřichem Štreitem v celostátní soutěži.

POŽEHNANÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ VÁM VŠEM...

POŽEHNANÉ SVÁTKY VÁNOČNÍ VÁM VŠEM...

„Adeste fideles, laeti triumphantes,
venite, venite in Betlehem."

Pravidelné Kroužky 2014/2015

Pravidelné Kroužky 2014/2015

Nabídka pravidelných kroužků Centra volnočasových aktivit pro děti v Mostech u Jablunkova. Kroužky až na jednu výjimku začínají v týdnu od 6. 10. 2014.

Můžete se nezávazně přijít podívat, kroužek vyzkoušet a poté se rozhodnout, jestli jej chcete navštěvovat.