Týden sociálních služeb

2. - 6. 10. 2017

Charitní dveře dokořán za námi!

Děkujeme!

Pomoc Ukrajině.

Pomoc Ukrajině.

Děkujeme!

V nedávné době, tj. 6. 6. - 13. 6. u nás proběhla materiální sbírka pro Ukrajinu. V úterý 14. 6. 2016 si ředitel Charity Tjačivo odvezl většinu sbírky. 

20160614_115526Pokud máte zájem dále podporovat Ukrajinu, můžete i nadále nosit povlečení, ručníky a především plenkové kalhotky pro seniory do našeho Centra pomoci sv. Rafaela. Pravidelně budeme tyto věci distribuovat do Ostravy, která je převeze na Ukrajinu.

Můžete přinášet i finanční dary, konkrétně na nákup potřebných věcí pro Ukrajinu. Dary Vám rádi potvrdíme, aby se daly odečíst z daně. 

Pán Bůh zaplať za vaši ochotu a štědrost!

Pracovnice Centra pomoci sv. Rafaela